"CUTE BABY 2017" PHOTOGENIC CONTEST

           Syarat - Syarat Penyertaan

 1. Peraduan ini terbuka kepada semua penduduk Malaysia kecuali kakitangan The Store, Pacific dan Milimewa serta ahli keluarga terdekat mereka.
 2. Peraduan ini terbuka kepada semua bayi dengan tarikh lahir dari tempoh 1/6/2014 hingga 31/5/2017.
 3. Dengan pembelian sebanyak RM30 dan ke atas bagi barangan dari mana-mana jenama yang terpilih, anda layak mendapat SATU (1) borang penyertaan.
 4. Peserta boleh menghantar banyak borang penyertaan. Salinan fotostat borang penyertaan dibenarkan (Peserta boleh melekat beberapa jenis foto yang berlainan pada borang penyertaan). Setiap borang penyertaan mesti disertakan dengan satu resit asal pembelian barangan penganjur berjumlah RM30 dan ke atas.
 5. Foto penyertaan hendaklah bersaiz 5R. Ia tidak akan dikembalikan. Pihak penganjur berhak menggunakan foto untuk tujuan promosi dan publisiti untuk jangka masa panjang tanpa sebarang bayaran.
 6. Borang penyertaan perlu ditampal pada bahagian belakang foto penyertaan.
 7. Foto penyertaan yang dihantar mesti diambil dalam tempoh 1/2/2017 hingga 31/5/2017. The Store, Pacific dan Milimewa berhak membatalkan kelayakan peserta jika didapati foto penyertaan diambil lebih awal dari tempoh yang dinyatakan di atas atau wujudnya perbezaan besar antara muka bayi sebenar dengan foto penyertaan serta tiada bukti bahawa foto tersebut diambil dalam tempoh 1/2/2017 hingga 31/5/2017.
 8. Satu salinan Surat Beranak mesti disertakan bersama borang penyertaan.
 9. Semua borang penyertaan mesti sampai ke cawangan pembelian sebelum 31/5/2017. Peserta mesti menghantar borang penyertaan kecawangan pembelian, borang penyertaan yang melalui pos tidak akan dilayan.
 10. Senarai nama pemenang akan diumumkan dicawangan. Pemenang-pemenang akan dimaklumkan melalui pos.
 11. Keputusan jemaah pengadil adalah muktamad.Sebarang rayuan atau surat-menyurat tidak akan dilayan.
 12. Hadiah-hadiah tidak boleh ditukar ganti dengan wang tunai atau barang yang sama nilainya.

           参赛条规

 1. 此竞赛公开予所有马来西亚公民,除了環球、太平洋及美丽华员工及家属。
 2. 此竞赛公开予所有出生介于2014年6月1日至2017年5月31日的宝宝参加。
 3. 有意参赛者必须购买以下赞助商的商品足RM30或以上才可获得参赛表格一(1)份。
 4. 参赛表格数量不限。表格影印本将获接受您可以贴上不同造型的相片于每张参赛表格。每一份参赛表格必须附上有主办单位发出总值RM30 或以上的正本购物收据。
 5. 参赛相片是5R的尺寸,将不被退还。 主办单位有权使用该相片作为长期促销及刊登用途而不须支付任何费用。
 6. 参赛者必须把参赛表格贴在参赛相片背面。
 7. 参赛的照片必须在2017年2月1日至5月31日期间拍摄,其他日期一律不被接受。若发现所拍摄的参赛照片不符合上述日期,或宝宝真人与参赛相片相差太大且无法证明参赛相片是在2017年2月1日至5月31日期间拍摄,環球、太平洋及美丽有权取消参赛者资格。
 8. 一张报生纸副本必须连同参赛表格一同呈上。
 9. 所有参赛表格必须在2017年5月31日前呈交至所属的分行。邮寄表格恕不受理。
 10. 优胜者名单将于各分行布告栏公布。此外, 优胜者也将获得书信通知。
 11. 裁判的决定将是最后决定, 任何投诉及信件恕不受理。
 12. 奖品不可兑换现金或其他相等价值的货品对换。